مدیریت امداد در سوانح

شناخت علمی وتخصصی سوانح برای ارائه هرچه بهتر خدمات امدادی

مدیریت امداد در سوانح

شناخت علمی وتخصصی سوانح برای ارائه هرچه بهتر خدمات امدادی

۰۸ارديبهشت

تمامی انسانهای والایی که با وجدانهای طاهر و بیدار و با کمال صداقت٬اخلاص٬فداکاری و ایثار در جهت نجات جان و مال همنوعان خود جان فشانی می کنند.

بابک شاپوری
۰۹ارديبهشت

کارشناسی مدیریت امداد درسوانح

 

سوانح وبلایای طبیعی درسراسر دنیا همه ساله میلیاردها دلار خسارات مالی وصدها هزارتن تلفات جانی دربردارد و درکنار آن سوانح انسان ساخته به طرق مختلف رخ می دهد که مستلزم یک سیستم مدیریتی تخصصی وهمه جانبه درجهت تامین سلامت، امنیت و رفاه انسانها است. ایران نیز با توجه به شرایط اقلیمی واستراتژیک خاص خود مکرراً با سوانح طبیعی وغیرطبیعی مواجه بوده و چه بسا درخلال این حوادث وبلایا جان ده ها هزار نفر به خطر افتاده وخسارات مالی بسیاری به جامعه تحمیل می گردد. لذا شناخت ماهیت وچگونگی تکوین ورخداد بلایا به ما کمک می کند تا بتوانیم در مرحله اول با اقدامات پیشگیرانه از وقوع برخی از این سوانح جلوگیری کنیم و درمرحله دوم با برنامه ریزی اصولی وصحیح، اثرات مخرب بلایا را کاهش دهیم. بدیهی است دراین مسیر افزایش آگاهی واطلاعات علمی وعملی افراد خصوصاً مدیران امر، راه رسیدن به جامعه أی با حداقل خطرات را هموار می نماید. لذا با نیل به چنین خواستگاهی درتاریخ 13/6/79 رشته  کارشناسی مدیریت امداد درسوانح با دوگرایش طبیعی وغیرطبیعی به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسید.   

تعریف رشته 

رشته کارشناسی مدیریت امداد درسوانح عبارتست از مجموعه دانشها ومهارتهای علمی وعملی مورد نیاز مدیران وکارشناسانی که به هرنحو با مسئله سوانح وبلایا به ویژه درزمینه برنامه ریزی، پیشگیری ومقابله با آنها و نیز مسائل اجرائی وعملکردی روبرو هستند. 

 

بابک شاپوری
۱۵مهر
بابک شاپوری
۱۵مهر

دریافت
عنوان: دروس مدیریت امداد در سوانح غیر طبیعی
حجم: 21 کیلوبایت

بابک شاپوری
۱۵مهر

دریافت
عنوان: سرفصل های مدیریت امداد در سوانح
حجم: 3.56 مگابایت

بابک شاپوری
۰۲مرداد

1

بابک شاپوری
۳۱تیر

یکصد و ده سال پیش وقتی مظفرالدین شاه قاجار نخستین خودرو ایران را از بلژیک وارد کرد، درحالیکه به همراه راننده فرانسوی خود " موسیو وارنه " سوار بر آن در میدان مشق تهران (مکان فعلی وزارت امورخارجه) می چرخید و برای مردم متعجب و خودرو ندیده دست تکان می داد ، هرگز تصور نمی کرد روزی فرا خواهد رسید که نه تنها خیابان های پایتخت بلکه جاده های برون شهری مملو از خودروهای بزرگ و کوچک شود و برخی ازهمین مردم خودرو ندیده برای هریک از اعضای خانواده خود ، اتومبیل جداگانه ای داشته باشند .  در اندیشه مرحوم موسیو وارنه نیز نمی گنجید که تهران خلوت آن روز، صد سال بعد پرترافیک ترین شهرجهان و جاده های برون شهری ایران پرخطرترین شریانهای زمینی دنیا شود.

حتی 27 سال بعد وقتی غلامحسین درویش خان ( استاد بلامنازع موسیقی ایران ) با خودرویی در خیابان امیریه تصادف کرد و نام خود را به عنوان نخستین کشته تصادفات رانندگی کشوربه ثبت رساند ،  کسی فکر نمی کرد که روزی ایران دارای رکورد بیشترین تلفات رانندگی درجهان باشد .

بابک شاپوری
۰۹ارديبهشت

1.      انواع سانحه(Types of Disasters)

 

-         سوانح طبیعی (از قبیل سیل٬ زلزله٬ توفان٬ غیره)

-         سوانح دست ساخت بشر

-         سوانح صنعتی و تکنولوژیکی ( از قبیل آلودگی٬ آتش سوزی٬ انفجار٬ غیره)

-         سوانح پیچیده (از قبیل جنگ٬ نزاع داخلی٬ درگیریهای مسلح٬ غیره)

-         و سایر موارد دیگر (تصادفات جاده ای٬ کمبودها٬ غیره)

 

بابک شاپوری